TRANH TỤNG QUYỀN THỪA KẾ DI CHÚC

H.T.T Law Firm có thể giúp Quý Vị nộp đơn lên tòa Thượng Thẩm NSW để hưởng quyền thừa kế Di Chúc khi Qúy Vị nắm trong tay tờ Di Chúc có hiệu lực và Qúy Vị được chỉ định là người có thẩm quyền trong việc phân chia tài sản trong tờ Di Chúc. Tòa Thượng Thẩm có thể chấp nhận để Qúy Vị được toàn quyền quyết định trong vấn đề phân chia tài sản theo đúng theo các điều luật quy định trong tờ Di Chúc