LĨNH VỰC TƯ VẤN

LUẬT DI TRÚ

đang sống nước ngoài và muốn di cư đến Úc, Quý Vị cần có Luật Sư di trú kinh nghiệm và tín nhiệm

LUẬT HÌNH SỰ

đảm trách các dịch vụ liên quan đến hình sự: hành hung, bạo hành trong gia đình, ma túy ...

LUẬT GIAO THÔNG

chuyên về các dịch vụ liên quan đến Luật Giao Thông như: Uống rượu lái xe, khiếu nại để lấy lại bằng lái, lái xe trong lúc bị mất bằng

LUẬT GIA ĐÌNH CÓ HÔN THÚ HOẶC KHÔNG HÔN THÚ

chuyên về các dịch vụ liên quan đến Luật gia đình: Ly thân, Ly dị, chia tài sản, xin phụ cấp ...

LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

H.T.T Law Firm nổ lực giải quyết mọi tranh chấp cho êm đẹp để tránh các vụ kiện tụng ...

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Chúng tôi cố gắng giải quyết bằng cách áp dụng mọi phương cách để đáp ứng đúng với các nhu cầu thương vụ của Qúy Vị ...

MUA BÁN NHÀ CỬA

vấn đề mua bán nhà cửa, tiệm buôn và công ty thương mại là một quyết định to lớn và quan trọng cho hầu hết mọi người ...

LUẬT THƯƠNG MẠI

Bán cửa tiệm hay cửa hàng, mua cửa tiệm hay cửa hàng, xin gia hạn thêm thời gian mướn ...

LẬP DI CHÚC THỪA HƯỞNG TÀI SẢN

Soạn thảo và bổ túc thêm chi tiết để cập nhật Di Chúc mới nhất, nộp đơn lên Tòa xin thừa hưởng gia tài...

TRANH TỤNG QUYỀN THỪA KẾ DI CHÚC

giúp Quý Vị nộp đơn lên tòa Thượng Thẩm NSW để hưởng quyền thừa kế Di Chúc khi Qúy Vị nắm trong tay tờ Di Chúc có hiệu lực ...

THÔNG DỊCH, PHIÊN DỊCH & CHỨNG THỰC GIẤY TỜ

Chúng tôi có một nhóm thông dịch và phiên dịch viên chuyên nghiệp NAATI cấp III cho các vụ kiện tụng ...