LUẬT DI TRÚ

Nếu Quý Vị đang sống nước ngoài và muốn di cư đến Úc, Quý Vị cần có Luật Sư di trú kinh nghiệm và tín nhiệm để biết được những tin tức mới nhất, đồng thời Luật Sư sẽ cố vấn và giúp đở Qúy Vị trong mọi vấn đề giao dịch với các dịch vụ trong nước để kết quả được tốt đẹp và không có gì trở ngại cho hồ sơ của Qúy Vị..  Công Ty Luật H.T.T cung cấp tấc cả các dịch vụ liên quan đến luật Di Trú sau đây:

Bảo lãnh thân nhân: vợ chồng, hôn phu, hôn thê, cha mẹ, con cái, chăm sóc thân nhân bệnh, thân nhân cuối cùng v…v)
Bảo lãnh du học sinh: Tiểu Học, Trung Học,  Anh Văn Hàm Thụ, Trường Cao Đẳng, Đại Học (gồm có Cử Nhân, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ)
Bảo lãnh du lịch : có thân nhân bảo lãnh đóng tiền Bond hay du lịch tự túc
Bảo lãnh tay nghề: Chủ nhân bảo lãnh công nhân dài hạn/ngắn hạn, thân nhân bảo lãnh, diện tay nghề (tính điểm) hoặc diện tay nghề làm việc tại các vùng xa xôi.
Di dân theo diện mở mang thương vụ: ngắn hạn và dài hạn.
Chủ nhân bảo lãnh công nhân: Chủ Nhân hoặc Chánh Phủ Tiểu Bang bảo trợ.
Nộp đơn xin chiếu khán (Du học sinh xin chiếu khán làm việc)
Nộp đơn xin quốc tịch.
Nộp đơn xin khiếu nại di trú: các cấp Tòa Tái Xét khiếu nại về Di Trú và Tòa Án Tị Nạn.