LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

H.T.T Law Firm nổ lực giải quyết mọi tranh chấp cho êm đẹp để tránh các vụ kiện tụng và thừa hiểu rằng đôi khi, việc kiện tụng là điều trên thực tế không thể tránh khỏi được.. Phí tổn dành cho các vụ kiện tranh tụng rất cao và chúng tôi cố gắng hết sức để tìm cách giảm phí tổn cho quý vị. Chúng tôi lúc nào cũng giải thích rõ ràng cho thân chủ để họ nắm vững được mọi chuyện xảy ra trong tòa án. H.T.T Law Firm cung cấp các dịch vụ sau đây:

 

  • Nộp đơn xin phụ cấp trong gia đình
  • Bồi thường liên quan đến tội hình sự
  • Vi phạm luật pháp từ tội nhẹ đến nặng
  • Nộp đơn xin án lệnh hạn chế gặp gở và chống bạo hành trong gia đình
  • Đòi nợ, cá nhân hoặc công ty tuyên bố phá sản
  • Thưa kiện Hợp Đồng nhà cửa thương mại
  • Kiện tụng Công Ty bảo hiểm
  • Kiện tụng tranh chấp trong vấn đề xây cất cho tư nhận và thương mai.
  • Phân giải tranh tụng thương mại và công ty lớn
  • Xin giấy trát tòa.