ĐỘI NGŨ HTT LAW FIRM

H.T.T LAW FIRM cung cấp các dịch vụ pháp lý như Luật Di Trú, Luật Hình Sự và giao thông, Luật Gia Đình cho các cặp vợ chồng có và không hôn thú, Dân Sự và tranh tụng, mua bán chuyễn nhượng nhà cửa, luật bất động sãn, luật thương mại, di chúc, thừa kế, quyển thừa hưỡng và chia tài sãn.

Trụ sở tại Cabramatta, chùng tôi phục vụ khách hàng trong vùng Cabramatta, các vùng lân cận và vùng trong thành phố Sydney, đòng thời chúng tôi cũng phục vụ việc mua bán nhà cửa trong vùng New South Wales cho thường trú nhân và các nhà đầu tư quốc tế.