LUẬT HÌNH SỰ

Công Ty Luật Sư H.T.T đảm trách các dịch vụ liên quan đến hình sự như:

  • Hành hung.
  • Bạo hành trong gia đình.
  • Ma túy: cá nhân sử dụng, buôn bán số lượng ít hoặc nhiều.
  • Súng ống và các loại vũ khí nguy hiểm.
  • Ngộ sát hoặc cố sát
  • Trộm, cướp
  • Tội lường gạt tiền bạc