LUẬT GIAO THÔNG

H.T.T Law Firm chuyên về các dịch vụ liên quan đến Luật Giao Thông như:

  • Uống rượu lái xe- giấy phạt hoặc nồng độ rượu (PCA) khác nhau.
  • Các tội lái xe nghiêm trọng như lái xe nguy hiểm, lái xe bất cẫn hoặc lái xe liều mạng.
  • Những tôi lái xe thông thường khác như lái xe không có bằng lái, lái xe trong lúc bị mất bằng lái hoặc bằng lái bị đình chỉ sử dụng kể cả việc chạy quá tốc độ hay bằng lái xe bị tạm giam v.v…
  • Khiếu nại để lấy lại bằng lái và hướng dẫn trước khi ra tòa.
  • Các tội khác về vi phạm giao thông

Tòa án sẽ xử nhiều hình phạt khác nhau cho các vụ vi phạm Luật Giao Thông. Trong khi có nhiều hình phạt rất nghiêm khắc, chúng tôi có thể cố vấn tiến trình nào tốt nhất cho Qúy Vị để được giảm án.