GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tranh chấp thường hay xảy ra trong công việc giao dịch hàng ngày.  Vì thế cần phải có kế hoạch hóa một cách cẩn thận trong vấn đề quản trị để đạt được kết quả tốt đẹp và giảm bớt phí tổn.

 

Chúng tôi cố gắng giải quyết bằng cách áp dụng mọi phương cách để đáp ứng đúng với các nhu cầu thương vụ của Qúy Vị. Cho dù Qúy Vị là người khởi đầu việc tranh chấp hay Qúy Vị là người  bào chữa cho việc bị tranh chấp, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ cố vấn hữu hiệu  và sẽ thay mặt Qúy Vị để thương lượng qua từng giai đoạn của tiến trình giải quyết việc tranh chấp.

 

Phần lớn các cuộc tranh chấp đều được giải quyết ổn thỏa trước khi đưa đến việc tranh cải tại Tòa.  Tiến trình nầy không những chỉ giúp Qúy Vị tiết kiệm tiền bạc và thời gian, mà quan trọng nhất là còn giúp Qúy Vị để hết tâm trí vào thương vụ của mình.

 

Kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp Qúy Vị giải quyệt hợp lý và tốt đẹp nhất, đáp ứng với thương vụ của Qúy Vị.