MUA BÁN NHÀ CỬA

H.T.T Law Firm hiểu rằng vấn đề mua bán nhà cửa, tiệm buôn và công ty thương mại là một quyết định to lớn và quan trọng cho hầu hết mọi người. Chúng tôi chuyên lo các công việc chuyễn nhương bất động sản cho Qúy Vị trong Tiểu Bang New South Wales.

H.T.T Law Firm cung cấp các dịch vụ sang nhượng nhà cửa theo Luật Nhà Cửa như sau:

 • Soạn thảo hợp đồng bán nhà nếu quý vị có ý bán nhà.
 • Xem xét cẩn thận hợp đồng mua nhà nếu quý vị có ý định mua nhà
 • Cố vấn rõ ràng từng chi tiết.
 • Thương lượng các điều khoản trong hợp đồng
 • Soạn thảo hợp đồng bán cửa hàng thương vụ
 • Mướn cửa tiệm lớn nhỏ
 • Mua bán qua việc đấu giá
 • Cố vấn trong vấn đề Tài Chánh
 • Cố vấn cho người mua căn nhà đầu tiên và xin tiền trợ giúp cho người mua căn nhà đầu tiên
 • Cố vấn trong vấn đề mượn tiền và giấy tờ Ngân Hàng
 • Phân lô và xây cất nhà cửa